خانه تاریخی ذاکری ها


خانه تاریخی ذاکری‌ها از بناهای تاریخی دوره قاجار یه  است که در آن موزه گلاب قمصر به همت و دست توانای آقای محسن غفاری مقدم  در فضایی به مساحت ۵۰۰ مترمربع ایجاد شده و ابزار و ادوات گلاب گیری در سیر زمان و اسناد تاریخی با پیشینیه هزار سال به نمایش گذاشته شده است. این موزه اختصاصی شمه ای از تاریخ یک هزار ساله گل و گلابگیری در شهر قمصر کاشان  را به ذهن هر بیننده ای متبادر می سازد. قمصر به عنوان خاستگاه گل و گلاب کشور شناخته می‌شود  و ایجاد این موزه در راستای معرفی پیشینیه تاریخی آیین گلاب گیری و فرهنگ مربوط به آن در این شهر  است. روش سنتی گلابگیری قمصر حاصل هنر، ذوق، سلیقه، پشتکار و ابتکار مردمان هنرمند و خوش ذوق قمصری است که به موازات صنعت گلابگیری پایه‌های صنایع جانبی دیگر نظیر مسگری، شیشه‌سازی، و بسته‌بندی نیز  بنا نموده اند هرچند دیگر امروزه دیگر اثری از آن‌ها  به چشم نمی خورد. برپایی جشن گلاب به حداقل دو هزار سال قبل باز می گردد. در دوره ساسانی مردم با ریختن گلاب به یکدیگر از این هدیه خداداد میزبانی و پاسداری می کردند. این آیین در قمصر با نام «گلابریزان» مشهور بوده است و  مردم بطری‌های جواهرنشان گلاب موسوم به مینای گلاب قمصر را به خدمت پادشاه می‌فرستادند و خود نیز گلاب را بر سرو روی همدیگر می‌ پاشیدند که اسناد مربوط به آن در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

شستشوی خانه کعبه همه ساله با گلاب قمصر انجام می‌شود،  اسناد مربوط به  این آیین قدیمی از دوره حکومت سلطان «قایتبای» تا به امروز در این موزه موجود است. شیوه‌های صحیح استحصال و فرآوری گل  در دستان هنرمند و توانای مردم سختکوش قمصر با ابزاری دقیق، خلاقانه و دست ساز انجام می‌شده است  که برخی از این وسایل در موزه معرفی  شده است.

773 774 775 776 777 778