مسجد جامع قمصر


بنای مسجد جامع در محله پایین است. این مسجد در گذشته دارای صحن وشبستانهای تابستانی و زمستانی و صفه های متعدد با پایه های ضخیمی بوده است که در حال حاضر هیج گونه آثارهنری یا نوشته تاریخ داری در این مسجد باقی نمانده است . اما درخت چنار تنومند و کهنسال جلوی خان مسجد با محیط ۱۵متر خود قدمت تاریخی این مسجد را گواه می دهد.

مسجد-جامع-قمصر-9-682x1024 مسجد-جامع-قمصر-12-682x1024 مسجد-جامع-قمصر-12-682x1024 (1) مسجد-جامع-قمصر-11-682x1024 مسجد-جامع-قمصر-8 مسجد-جامع-قمصر-7 مسجد-جامع-قمصر-5 مسجد-جامع-قمصر-3 مسجد-جامع-قمصر-14-682x1024