امامزاده سلیمان(ع) قمصر


امامزاده سلیمان (ع)

امامزادگان سلیمان و داود (علیه السلام) با هم برادر و ازفرزندان عبدالله بن عبدالواحد بن مالک بن شهاب الدین حسین بن سید مهنا الاکبر می باشند که در سلطنت ارغون شاه ابن خاقان، به قمصر هجرت کرده متوطن شدند و همانجا هم رحلت یافته؛ مدفون گشتند. آستان امامزاده سلیمان (علیه السلام) در شهرستان کاشان، بخش قمصر، شهر قمصر، خیابان پائین قمصر واقع شده است.

20160421_181006_001 ۲۰۱۶۰۴۲۱_۱۸۰۹۴۳ ۲۰۱۶۰۴۲۱_۱۸۳۵۰۲ ۲۰۱۶۰۴۲۱_۱۸۰۹۳۸-1